ترازوی فردی GPS 300 میگل

ناموجود

گارانتی: سنجه کیش

وزن: 1 گرم

توضیحات:

ترازوی فردی مدل GPS 300 میگل، با حداکثر میزان وزن کشی 130 کیلوگرم و دقت سنجش 1 کیلوگرم وسیله ای مناسب با استفاده آسان می باشد.

حداکثر وزن