محصولات یخجال و فریزر

یخچال فریزر چهار درب- سفیدکندی مدلFCA14W

یخچال فریزر چهار درب- سفیدکندی مدلFCA14W

22,600,000 تومان

یخچال فریزر چهار درب- سفیدکندی مدلFCA14W

22,600,000 تومان

یخچال فریزر چهار درب- اینوکس کندی مدل FCA14S

یخچال فریزر چهار درب- اینوکس کندی مدل FCA14S

22,800,000 تومان

یخچال فریزر چهار درب- اینوکس کندی مدل FCA14S

22,800,000 تومان

یخچال فریزر TMF (فریزر بالا)- سفید کندی مدلTCA4W

یخچال فریزر TMF (فریزر بالا)- سفید کندی مدلTCA4W

18,500,000 تومان

یخچال فریزر TMF (فریزر بالا)- سفید کندی مدلTCA4W

18,500,000 تومان

یخچال فریزر TMF (فریزر بالا)- سیلورکندی مدلTCA4S

یخچال فریزر TMF (فریزر بالا)- سیلورکندی مدلTCA4S

18,900,000 تومان

یخچال فریزر TMF (فریزر بالا)- سیلورکندی مدلTCA4S

18,900,000 تومان