محصولات یخجال و فریزر

پیشنهاد ویژه
یخچال فریزر چهار درب- سفیدکندی مدلFCA14W
پیشنهاد ویژه

یخچال فریزر چهار درب- سفیدکندی مدلFCA14W

22,600,000 تومان

پیشنهاد ویژه

یخچال فریزر چهار درب- سفیدکندی مدلFCA14W

22,600,000 تومان

پیشنهاد ویژه
یخچال فریزر چهار درب- اینوکس کندی مدل FCA14S
پیشنهاد ویژه

یخچال فریزر چهار درب- اینوکس کندی مدل FCA14S

22,800,000 تومان

پیشنهاد ویژه

یخچال فریزر چهار درب- اینوکس کندی مدل FCA14S

22,800,000 تومان

پیشنهاد ویژه
یخچال فریزر TMF (فریزر بالا)- سفید کندی مدلTCA4W
پیشنهاد ویژه

یخچال فریزر TMF (فریزر بالا)- سفید کندی مدلTCA4W

18,500,000 تومان

پیشنهاد ویژه

یخچال فریزر TMF (فریزر بالا)- سفید کندی مدلTCA4W

18,500,000 تومان

پیشنهاد ویژه
یخچال فریزر TMF (فریزر بالا)- سیلورکندی مدلTCA4S
پیشنهاد ویژه

یخچال فریزر TMF (فریزر بالا)- سیلورکندی مدلTCA4S

18,900,000 تومان

پیشنهاد ویژه

یخچال فریزر TMF (فریزر بالا)- سیلورکندی مدلTCA4S

18,900,000 تومان