محصولات غذا ساز

خردكن و سيرپوست كن AR-1835 آريته

خردكن و سيرپوست كن AR-1835 آريته

1,418,000 تومان

1100 Kg

خردكن و سيرپوست كن AR-1835 آريته

1,418,000 تومان

1100 Kg

همزن کاسه دار میگل مدل GMB 251

همزن کاسه دار میگل مدل GMB 251

1,680,000 تومان

2200 Kg

همزن کاسه دار میگل مدل GMB 251

1,680,000 تومان

2200 Kg