محصولات همزن

همزن کاسه دار میگل مدل GMB 251

همزن کاسه دار میگل مدل GMB 251

1,680,000 تومان

2200 Kg

همزن کاسه دار میگل مدل GMB 251

1,680,000 تومان

2200 Kg

همزن دستی ایستاده سه کاره بیشل 014

همزن دستی ایستاده سه کاره بیشل 014

- ناموجود -

همزن دستی ایستاده سه کاره بیشل 014

- ناموجود -

همزن دستی ایستاده سه کاره بیشل 013

همزن دستی ایستاده سه کاره بیشل 013

- ناموجود -

همزن دستی ایستاده سه کاره بیشل 013

- ناموجود -

همزن کاسه دار AR-1565 آریته

همزن کاسه دار AR-1565 آریته

- ناموجود -

2090 Kg

همزن کاسه دار AR-1565 آریته

- ناموجود -

2090 Kg

همزن کاسه دار GMB 300 میگل

همزن کاسه دار GMB 300 میگل

- ناموجود -

3000 Kg

همزن کاسه دار GMB 300 میگل

- ناموجود -

3000 Kg